Ceny zemědělské půdy.

U zemědělských pozemků se rozlišuje úřední a tržní (obvyklá) cena půdy v dané lokalitě.

Úřední cena

Cena stanovená vyhláškou Ministerstva financí České republiky, kde je hlavním faktorem kód BPEJ (Bonitovaná půdně ekologická jednotka), který určuje hodnotu půdy a skládá se z mnoha ovlivňujících činitelů jako např. (půdní typy a druhy, hloubka půdy, skeletovitost, množství srážek, nadmořská výška, svažitost, orientace ke světovým stranám atd…).

Výsledným ukazatelem všech těchto faktorů u daného kódu BPEJ je cena v Kč za 1 m2. Úřední cena půdy dle BPEJ na území ČR se pohybuje v rozmezí od 1 Kč/m2 do 20 Kč/m2.

K ceně stanovené dle kódu BPEJ se vždy přičítá přirážka v % daného katastrálního území, určená počtem trvale žijících obyvatel v blízkém okolí daného katastrálního území či v něm samotném.

Tržní cena

Cena, za kterou se zemědělská půda v dané lokalitě běžně kupuje/prodává. Tato cena nemusí být a zpravidla není stejná jako cena úřední. Je zde řada faktorů, které tržní cenu navzájem ovlivňují:

  • Úřední cena půdy
  • Velikost pozemků
  • Kultura zemědělské půdy
  • Rozdrobenost či ucelenost daných pozemků
  • Poloha pozemků vůči obci, městu či komunikaci
  • Výše nájemného a doba pronájmu pozemků
  • Síla poptávky po pozemcích v dané lokalitě
  • Výše vlastnického podílu na pozemcích

Pokud chcete zjistit reálnou tržní cenu Vašich zemědělských pozemků, nejspolehlivější cesta je poptat případné zájemce o koupi.

Je možné, že Vás již někdo se zájmem o na odkoupení Vaší půdy kontaktoval.

Pokud ji nechcete prodat za první nabídku, můžete využít i naše unikátní portfolio soukromých zemědělců a solventních investorů a nezávazně s dotazem na cenu kontaktovat nás. Je možné, že některý z nich bude mít o pozemky zájem a například kvůli poloze, která je pro něj velmi výhodná, bude nabídka vyšší.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

AgroConsulting PB, s.r.o.
Zakouřilova 611/29
Praha, 149 00, IČ: 241 230 48

Telefon: 724 889 380
E-mail: info@agroconsultingpb.cz

copyright © 2017